Wat is uw bestemming?

Waarderend Actieleren©  is open methodiek waarmee U een breed scala aan vraagstukken kan oplossen. Bijvoorbeeld naar de volgende bestemmingen:

 • het vergroten van de impact van de ondernemingsraad  (meer weten?)
 • een fusie of overname zonder de risico’s en gevolgen van cultuur-clashes (meer weten?)
 • het operationaliseren en implementeren van uw missie, visie, strategie en kernwaarden; organisatiedoelen, beleidsplan, koerswijziging of veranderplan;
  • Uw organisatie zet een nieuwe koers in of verandert haar bestemming. De grote kunst is hoe krijgen we daarbij iedereen aan boord en de handen uit de mouwen? Hoe zorgen we voor een daadwerkelijke gedeelde missie, strategie, kernwaarden en doelen? Hoe kunnen we die mooie woorden omzetten in doelgerichte actie? Door daarover het talent actief in mee te laten denken schept u die betrokkenheid en daadkracht.
 • cultuur- en klimaatverandering: bijvoorbeeld een positief en oplossingsgericht klimaat waarin men zich verbonden voelt met elkaar.
  • Veel organisaties kenmerken zich door een probleemgerichte in plaats van een oplossingsgerichte aanpak. Met veel aandacht voor het analyseren, voor wat er niet goed gaat, voor problematiseren, lange rapporten en vergaderen. Met veel brandjes om te blussen en gedoemanagement, waar veel tijd en energie aan verloren gaat.
 • effectief hybride werken en leren (meer weten?)
 • meer vitaliteit en werkplezier; minder stress, mentaal- en fysiek verzuim;
 • het versterken van de teamgeest, verbinding samenwerking; 
 • verbeteren van de prestaties c.q. op weg naar een high performance organisatie;
 • het effectief ontwikkelen en laten functioneren van zelfsturende teams;
 • een reorganisatie;
 • het optimaliseren van de klantgerichtheid en dienstverlening;
 • het inrichten en implementeren van nieuwe werkprocessen;
 • het verbeteren van de kwaliteit;
 • het lostrekken van vastgelopen verandertrajecten wegens gebrek aan draagvlak en motivatie.
 • het ontwikkelen van waarderend, verbindend, motiverend, oplossingsgericht leiderschap (meer weten?).
 • het beste naar boven halen van het verborgen potentieel in het talent (meer weten?)
 • transformeren naar een waarderend actielerende organisatie; ofwel: een wendbare, hoogpresterende organisatie die zichzelf versterkt (meer weten?).
 • strategisch verankeren van uw HR-afdeling.(meer weten?)
 • OF …….. ?

footer_ALL