Drijfveren

Ieder veranderings- en ontwikkelingsproces, iedere performance staat of valt met de mate van motivatie; ofwel wat mensen beweegt. Zonder een gemotiveerde crew bereikt u niet de gewenste bestemming. Volgens de wereldwijd gezaghebbende Self Determination Theory (SDT) zijn de behoeften Autonomy, Relatedness en Compentence de fundamentele drijfveren die ieder mens eigen zijn. Daarom geven wij tijdens het Waarderend Actieleren© ruim baan aan deze onuitputtelijke bron van innerlijke motivatie. Zo krijgt ieder actieleer-, ontwikkel- en verandertraject volle wind in de zeilen.

Aan de behoefte aan autonomie wordt voldaan door:

 • Jezelf te veranderen, in plaats van veranderd te worden.
 • Jezelf iets te leren, in plaats van de les gelezen te worden.
 • Ruimte te maken voor eigen initiatief, individuele actie, beslisruimte en zelfsturing.
 • Ruimte te scheppen voor creatieve vrijheid en eigen initiatief.
 • Verantwoordelijkheid te geven en daarop aan te spreken.
 • Persoonlijk leiderschap te stimuleren.

Aan de behoefte aan verbondenheid wordt voldaan door:

 • De relatie centraal te stellen.
 • Waarderende omgangsvormen en communicatie te stimuleren.
 • Gedeelde missie, visie, waarden, doelen, verlangens en kaders.
 • Een positief en daardoor verbindend werkklimaat.
 • Het versterken van de teamspirit, samenwerking en werkplezier.
 • Het delen van verhalen over dat wat goed gaat en waarin iemand goed is.

Aan de behoefte aan competentie wordt voldaan door:

 • Actieleren, leren-leren en van elkaar leren.
 • Te reflecteren en te valueren.
 • Elkaars kwaliteiten te zien en te waarderen.
 • Ruimte en vertrouwen te geven aan het talent en hun creatieve inbreng.
 • Te luisteren naar ieders inbreng en expertise.
 • Te investeren in persoonlijke ontwikkeling.

Autonomie in Verbondenheid

Het versterken van de autonomie leidt alleen tot hogere prestaties als we gelijktijdig ook de verbondenheid versterken. Zonder teamgeest, samenwerking, gedeelde missie, waarden en kaders, leidt het éénzijdig versterken van de autonomie tot slechte samenwerking, wantrouwen, conflicten, onveiligheid, stress, gebrek aan loyaliteit, meer ziekteverzuim en het slecht functionerende teams met voor elkaar verborgen agenda’s. Zonder verbondenheid desintegreert een team of organisatie. Het beter functioneren van teams en organisaties en het vergroten van hun slagvaardigheid en wendbaarheid,  impliceert daarom altijd het versterken van de autonomie in verbondenheid.

footer_ALL