Gemotiveerd veranderen en vraagstukken oplossen

Welkom aan boord. U staat met uw team, afdeling of organisatie voor een vraagstuk of een probleem: een ontwikkel- of verandertraject met als doel beter te gaan presteren. Op weg naar anders. Bijvoorbeeld het implementeren van nieuw beleid, het versterken van de samenwerking, de klantgerichtheid of het  leiderschap, cultuurverandering of het vergroten van de impact van de ondernemingsraad. Met ALL actieleerloodsen bereikt u uw bestemming.

Samen met uw crew wilt u succesvol op weg naar uw doel: van A naar B.
Het geheim is: hoe krijgt u volle wind in de zeilen?

7 SUCCESFACTOREN VOOR VOLLE WIND IN DE ZEILEN

Op basis van tientallen jaren ervaring, opgedaan bij onze dienstverlening aan onder meer de organisaties die hieronder staan vermeld, én wat de wetenschap ons leert, hebben wij zeven kritische succesfactoren geïdentificeerd die veranderingsprocessen volle wind in de zeilen geven. Door middel van Waarderend Actieleren© verzekert u zich van deze succesfactoren. Het grote voordeel van deze methodiek is dat u  niet alleen uw vraagstuk oplost, maar ook het zelfversterkend c.q. het verandervermogen vergroot doordat deelnemers een andere relatie met verandering opbouwen. Van levenslang leren, tot lang leve leren. Klaar om te wenden! 

Waarderend Actieleren is cyclisch iteratief proces, waardoor het flexibel (agile) en schaalbaar inzetbaar is. Centraal staat uw échte Vraag of probleem. Dat is ons vetrekpunt. Door het inzetten van Waarderend Actieleren© ontwikkelt het talent in uw team zélf creatieve ideeën en oplossingen, maakt het actieplannen om veranderingen te realiseren en is men gemotiveerd om deze te verwezenlijken. Door doorlopend actie- en resultaatgericht te verbeteren, vanuit goede onderlinge verbondenheid en inspirerende samenwerking, boekt u op weg naar uw bestemming, al snel de eerste resultaten.

7 succesfactoren 

 1. Leiderschap als boegbeeld
 2. Schep verlangen naar de zee
 3. Stuur op drijfveren die ieder mens eigen zijn
 4. Krijg en houd iedereen aan boord
 5. Verbind het veranderingsproces aan klantwaardecreatie
 6. Ontwikkel een positieve oplossingsgerichte mindset
 7. Zet actielerend stappen

Waarderend Actieleren© is een krachtige methode om allerhande vraagstukken op te lossen in een organisatie, een afdeling of team, waarin de zeven succesfactoren elkaar versterken. Ze maakt daarbij optimaal gebruik van het aanwezige talent en de creativiteit in de organisatie. Het schept de juiste startcondities om zaken te veranderen en voor het vinden van creatieve oplossingen voor uw Vraagstuk.

Waarderend Actieleren© is een een unieke synthese van 3 wetenschappelijk en wereldwijd bewezen inzichten en methoden. Het is een motiverende, verbindende en oplossingsgerichte methode. Waarderen wat wél goed gaat, wat wél kan, waarderen van sterkten en kansen, en elkaar! Daardoor ontstaat positieve energie, bevlogen teamwork, slagkracht en doelgerichte actie. Zo komt u tot duurzame oplossingen voor uw vraagstuk en komt u met een gemotiveerde crew sneller op uw bestemming. Met het inzetten van Waarderend Actieleren© verzekert u zich van zowel van de juiste koers, van wendbaarheid, alsook van de volle wind in de zeilen.

Volle wind in de zeilen met Waarderend Actieleren©

Door het inzetten van Waarderend Actieleren©:

 1. vergroot u het presterend vermogen en resultaat;
 2. versterkt u het creatief en innovatief vermogen en komt u sneller tot oplossingen; door een positieve oplossingsgerichte mindset;
 3. verhoogt u de wendbaarheid (agile);
 4. krijgt u volle wind in de zeilen en schept u draagvlak voor en betrokkenheid bij de ingezette koers;
 5. krijgt en houdt u uw talenten aan boord (‘boeien en binden’) doordat u alle ruimte geeft aan innerlijke drijfveren en motieven;
 6. schept u daad- en slagkracht door de inzet van persoonlijk leiderschap, resultaatgerichtheid, accountability en eigen verantwoordelijkheid;
 7. bevordert u de teamspirit en samenwerking door te waarderen, te verbinden, en effectief met elkaar te communiceren;
 8. creëert u een veilige thuishaven: dit geeft vertrouwen, werkt verbindend, zet aan tot leren, creativiteit en actie;
 9. draagt u bij aan klantwaardecreatie omdat u de organisatiestrategie en de vraag van de interne en externe klant centraal stelt;
 10. vergroot u het lerend, en daarmee zelfversterkend en adaptief vermogen.

Bij ALL actieleerloodsen vindt u de gesprekspartner met wie u in alle vertrouwelijkheid kunt bespreken welke Vraag er bij u speelt. Het kan gaan om een persoonlijke ontwikkelingsvraag of om een vraagstuk van team- of organisatieontwikkeling. We delen daarbij graag onze kennis en ervaring met u, die we hebben opgebouwd bij een breed scala aan organisaties in zowel de profit als non-profit sector (zie onder). U kunt rekenen op een motiverende kennismaking met onze stijl van werken: positief, oplossings- en actiegericht. U bent van harte welkom.

Wim Stroecken en Hans Vollenhoven
Managing Partners – ALL actieleerloodsen

Geef ons gerust vrijblijvend een seintje, wij spreken u graag.