Het Nationale Onderzoek Ondernemingsraden 2024

Bij ALL actieleerloodsen geloven we in de cruciale rol van ondernemingsraden. In het verbeteren van de medezeggenschap binnen organisaties speelt het Nationale Onderzoek Ondernemingsraden 2024 (NOOR 2024) een belangrijke rol. NOOR 2024 is gericht op het vergroten van de impact van ondernemingsraden en bij te dragen aan de ontwikkeling en versterking van OR-teams, zodat zij effectief kunnen opereren en bijdragen aan het welzijn en succes van hun organisaties. Middels NOOR 2024 is het mogelijk om essentiële inzichten te verwerven in hoe OR-teams functioneren, welke uitdagingen ze tegenkomen en waar hun kansen liggen om zich te versterken. 

Doelstellingen NOOR 2024

Het NOOR 2024-onderzoek richt zich op kritische succesfactoren die bijdragen aan de effectiviteit en impact van ondernemingsraden.  De belangrijkste doelstellingen van dit onderzoek zijn:

  1. Inzicht vergaren: Het verzamelen van gegevens en essentiële inzichten verwerven in hoe OR-teams momenteel functioneren in Nederland, welke uitdagingen ze tegenkomen en waar hun kansen liggen.
  2. Identificeren van verbeterpunten: Het identificeren van sterke punten en kansen binnen ondernemingsraden om hun effectiviteit te vergroten om zodoende de impact en effectiviteit ondernemingsraden te verbeteren en hun positie te versterken.
  3. Aanbevelingen doen: Op basis van de onderzoeksresultaten waardevolle bevindingen delen en concrete aanbevelingen formuleren die ondernemingsraden kunnen helpen om hun impact te vergroten en hun functie binnen organisaties te versterken.
  4. Bijdragen aan kennisdeling: Het rapport NOOR 2024 zal waardevolle kennis en inzichten bevatten die gedeeld kunnen worden met medezeggenschapsprofessionals, bestuurders en andere belanghebbenden om de medezeggenschap verder te verbeteren.

Deelnemers aan NOOR 2024 zullen medio het najaar van 2024 het rapport gratis ontvangen.

Mocht u meer informatie over dit onderzoek wensen, geeft u ons dan even een seintje?