Checklist inzet Waarderend Actie Leren©

Waarderend Actieleren©
is optimaal geschikt als: 

 • er een (verander of ontwikkel) Vraag c.q. probleem is;
 • waarvoor een creatieve oplossing nodig is;
 • gericht op het verbeteren van de performance en/of duurzame gedragsverandering;
 • waarvoor motivatie, urgentiebesef, betrokkenheid en draagvlak voorwaarden zijn voor succesvolle verandering;
 • en men voor het oplossen van die Vraag optimaal het aanwezige talent in de organisatie wil benutten.

én waarbij het versterken van:

 • de wendbaarheid;
 • een positief oplossingsgericht klimaat;
 • de vitaliteit;
 • de slagkracht;
 • de communicatie;
 • de verbondenheid/samenwerking;
 • het (persoonlijk) leiderschap;

ofwel het zelfversterkend en wendbaar vermogen van grote toegevoegde waarde is
(of zelfs de kern van uw Vraag is.)