Leiderschapsontwikkeling en professionalisering

Op weg naar een waarderend actielerende organisatie

Waarderend Actieleren© wordt ingezet voor het oplossen van een specifieke vraag die in de organisatie leeft door één of meerde actieleerteams. Regelmatig is men zo positief over wat zo’n waarderend actieleerproces teweegbrengt aan positiviteit, nieuwe energie, verbeterde communicatie, motivatie, samenwerkingsvermogen, ja zelfs werkgeluk, dat de deelnemers vinden dat Waarderend Actieleren© veel breder in de organisatie zou moeten worden verspreid. Zo wil men door te ‘leren actieleren’ de wendbaarheid van de organisatie structureel vergroten en een organisatie creëren die zichzelf doorlopend versterkt. Waarbij leidinggevenden en professionals (Leren & Ontwikkeling, HR, P&O) zich de filosofie en methode van het Waarderend Actieleren© eigen maken en zo transformeren naar een waarderend actielerende organisatie. Daarvoor is het  volgende in-company leiderschapsontwikkelingslab beschikbaar: