De kracht van Waarderend Actie Leren©

De snelle technologische ontwikkelingen, globalisering, toenemende complexiteit van vraagstukken en onzekerheid stellen hoge eisen aan de wendbaarheid en het verandervermogen van organisaties. Verandering is de enige constante waarbij men doorlopend voor nieuwe vragen en problemen gesteld wordt die om effectieve oplossingen vragen. Dit vraagt om het inzetten van gemotiveerde flexibele en divers samengestelde teams, die op creatieve wijze snel oplossingsgericht in actie komen.

“Wat ik hoor vergeet ik. Wat ik zie onthoud ik.
Wat ik doe begrijp ik”. – Confucius”

Teams en talenten die stappen zetten, waarbij men op iteratieve wijze doorlopend reflecteert, evalueert en ‘agile’ leert. Het vraagt ook om routekaarten waarop de koers doorlopend kan worden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht. De leidinggevende heeft daarbij de rol van loods en coach.

Centraal staat uw échte Vraag of probleem. Om uw vraag effectief op te lossen bestaat Waarderend Actieleren uit drie hoekstenen die elkaar versterken:

  • waarderend
  • actie
  • leren
WAARDEREND:
LEIDT TOT VERBINDING 
EN SAMENWERKING
ACTIE:
LEIDT TOT ZICHTBAAR
RESULTAAT
LEREN:
LEIDT TOT EEN ORGANISATIE 
DIE ZICHZELF VERSTERKT
Positief: wat gaat goed?
Sterkten, kansen en dromen.
Relatie centraal: verbinden
Teamspirit en teamwork
Waarderend communiceren
Persoonlijk leiderschap
Performance & slagkracht
Ruimte voor zelfsturing
Resultaatverantwoordelijk
Creatief & oplossingsgericht
Organisatieontwikkeling
Persoonlijke ontwikkeling
Leren leren
Adaptief en wendbaar (agile)
Veranderen, verbeteren en
innoveren
INNERLIJKE DRIJFVEER:
BEHOEFTE AAN
VERBONDENHEID
INNERLIJKE DRIJFVEER:
BEHOEFTE AAN
AUTONOMIE
INNERLIJKE DRIJFVEER:
BEHOEFTE AAN HET GEVOEL
COMPETENT TE ZIJN

Mindset

De wijze waarop onze mind functioneert oefent grote invloed uit op ons totale functioneren. Daarom past ALL de nieuwste wetenschappelijke inzichten toe uit de positieve psychologie en neurowetenschappen. Daaruit blijkt dat het gevoel van verbondenheid, autonomie en competentie de drijfveren zijn voor het gemotiveerd en succesvol realiseren van veranderings-, ontwikkelings- en leerprocessen. Samen met een positieve oplossingsgerichte mindset leiden zij tot wendbaarheid, vitaliteit en werkplezier. Het gebrek hieraan leidt tot gevoelens van onveiligheid en negatieve stress. Het demotiveert en is funest voor het duurzaam realiseren van veranderings-, ontwikkelings- en leerprocessen. Iemand die in de fight-flight-freeze mindset zit heeft wel wat anders aan het hoofd! Bovendien leidt het tot fysiek en mentaal verzuim (wel op het werk, maar niet mentaal aanwezig) en burnout verschijnselen.

Veranderen en ontwikkelen impliceert: leren, in actie komen, problemen oplossen, aanpassen, (persoonlijk) leiderschap tonen, doorpakken, durven, creatief en vernieuwend zijn. Daarvoor zijn een open hoofd met een ontspannen focus, en open hart dat verbonden is met de ander een voorwaarde; ofwel een open mind!

“A mind is like a parachute,
it doesn’t work if it is not open” – Frank Zappa

Bereik uw bestemming en vaar de juiste koers door het inzetten van de door krachtige ALL methode van ‘Waarderend Actieleren’ en de zeer ervaren ALL-loodsen. Omzeil hindernissen en versterk het activerend en lerend vermogen van uw organisatie.
Fit for now – fit for the future!

[wds id=”1″]