Onze aanpak

ALL past in ieder ontwikkel- en verandertraject haar Waarderend Actieleren© methode toe; zowel voor haar standaard Waarderend Actie Leer Labs, als voor de maatwerklabs die geheel zijn afgestemd op uw specifieke Vraag.

Voor de maatwerklabs is uw leer-, verander- of ontwikkelingsvraag ons vertrekpunt. Dit kan een vraag zijn van een team, een afdeling of een organisatie, of van u persoonlijk als leidinggevende. Omdat wij duurzame impact willen realiseren, gaat het ons om het voeren van het echte gesprek met u, waarin uw Vraag centraal staat. Samen met u stellen wij de gewenste situatie vast in termen van mindset, vaardigheden en gedrag.

Actiegericht

Voor ALL gaan organisatie-ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en Waarderend Actieleren© hand in hand. Wij gaan gelijk aan de slag met de mensen om wie het allemaal gaat. Nadat op basis van uw Vraag de gewenste performance is vastgesteld, maken we een start met Waarderend Actieleren©. Ons advies is inherent aan onze actie. Daarom geen kostbare tijd verspillen aan diepgravende onderzoeken, lange rapportages en omvangrijke adviesrapporten. Deze illusie van controle werkt vertragend. In plaats van het verander- en leervermogen te vergroten, verstar je zo de organisatie. Daarom gaan betrokkenen, nadat de eerste lijnen zijn uitgezet en door u goedgekeurd, snel aan de slag door middel van actieleren, pilots en ‘prototypen’.  Vanaf het begin af aan is men co-creator is van een aantrekkelijk interactief persoonlijke en organisatie-ontwikkelingsproces. Hierbij vormt klantwaardecreatie het vertrekpunt. Zo benut je de expertise van het talent, richt je de energie de juiste richting op en creëer je direct betrokkenheid en draagvlak.

Waarderend: van probleem- naar oplossingsgericht

“Als alles tegen lijkt te zitten, bedenk dan dat een vliegtuig opstijgt bij tegenwind, niet met de wind mee.” – Henry Ford

Wij geloven niet in harder werken, maar in slimmer presteren. Niet in onderlinge competitie, maar in coöperatie. Hierbij laten we ons niet alleen leiden door de rijke inzichten uit de positieve psychologie, maar ook door de positieve zaken die aan bod komen tijdens de intake bij onze opdrachtgevers. Wat gaat goed? Waar ligt de kracht? Welk potentieel is aanwezig? Vervolgens kijken we naar waar men naar verlangt; van degenen die aan het roer staan, alsook van het talent. In de ruimte daartussen ligt ‘de uitdaging’ van waaruit de verandervraag ontstaat. Aan de hand hiervan ontwikkelen de leerarchitekten van ALL een Waarderend Actie Leer Lab. Dit leer- en ontwikkeltraject kan individueel- en teamgericht zijn, alsook organisatiebreed. Vervolgens helpen de loodsen van ALL bij het bewandelen van dit traject zodat het verlangen zich al doende, al actielerend, ontvouwt tot de realiteit.

Vitaliseren

Regelmatig zien wij dat pogingen om het presterend vermogen te verhogen resulteren in veranderprogramma’s die sterk de nadruk leggen op korte termijn cijfers en op kostenreductie. Verandertrajecten die doorlopend de druk opvoeren en zo chronisch stress verhogen. Soms kan dit niet anders op korte termijn, maar op lange termijn werkt dit contraproductief. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat chronisch stress een regelrechte ‘performance killer’ is: het schept weerstand tegen verandering schept, leidt tot samenwerkingsproblemen en conflicten, het maakt mensen ziek maakt en leidt tot vertrek van het beste talent. Wij geloven in het aan boord houden van mensen, in het toepassen van de POWER-principes die leiden tot teamspirit, duurzame inzetbaarheid, inclusie, engagement en beter presteren.

Van harder werken naar beter presteren

Het bijzondere van de Waarderend Actieleren© methodiek is dat beter presteren niet alleen hand in hand gaat met beter leren, maar bovendien met vitaliseren! Dus geen resultaten verbeteren door de stress te verhogen, maar juist door de stress te verminderen en zo de vitaliteit, het welzijn, het geluk en het werkplezier te verhogen.

Een organisatie die zichzelf versterkt

Het versterken van de drijfveren autonomie, verbondenheid en competentie geeft zowel volle wind in de zeilen, alsook richting aan het leer- en ontwikkelproces. Ons uitgangspunt is om het presterend vermogen te vergroten door het zelf-lerend vermogen te vergroten. Door in de verbondenheid van het team (social learning) en de kaders die de organisatie stelt, persoonlijke leiderschap te tonen. Hierbij neemt men zélf het actieleerproces ter hand. De rol van de leidinggevende wordt daarbij die van coach die het team op de juiste koers houdt, zorgt dat er volle wind in de zeilen is. Samen met de ‘crew’ naar de gewenste bestemming. De ALL-actieleerloodsen coachen op hun beurt de leidinggevenden. Door te investeren in een waarderende actieleercultuur verhoogt u het lerend, het zelfoplossend en het zelfversterkend vermogen; en daarmee ieders presterend vermogen. Zo kan bij het oplossen van toekomstige Vragen de inzet van derden worden beperkt. Uw medewerkers doen het immers zelf!

Resultaat staat voorop

Het is een bekend verschijnsel dat als de trainee eenmaal terug is in de waan van de dag het geleerde niet wordt toegepast. Zonde van de energie, het geld en de tijd. Bij Waarderend Actieleren© is juist alles erop gericht om het geleerde te verankeren, te internaliseren door te doen en gedrag daadwerkelijkheid uit te drukken in performance. Want voor mooie woorden kopen we immers niets. Duurzame impact realiseren en verankeren; dat is ons adagium. De Waarderend Actie Leer Labs van ALL zijn daarom geen vrijblijvende leerprogramma’s met een open einde. Wij willen resultaat zien. Van iedere deelnemer wordt verwacht dat men persoonlijk leiderschap toont, men verantwoordelijkheid neemt voor het behalen van persoonlijke- en teamontwikkeldoelen en daadwerkelijk actief is. Resultaten en leerdoelen worden gemonitord en geëvalueerd. Zonder resultaat, geen certificaat.footer_ALL