Verbind het veranderingsproces aan klantwaardecreatie

Het creëren van klantwaarde en een goede klantenervaring is de basis van het bestaansrecht van iedere organisatie. Klantwaardecreatie maakt het waard om te veranderen en te blíjven veranderen. Het is een belangrijk antwoord op de waarom-vraag (why) van het veranderen. Het vergroten van de klantenwaardecreatie geeft zin- en betekenis aan ieders werk; en daarmee ook de wil om aan boord te komen, te veranderen en het gedrag aan te passen in lijn met de gewenste verandering. Maak daarom duidelijk hoe het veranderingsproces in relatie staat tot hoe ieder klantwaarde creëert en voer hierover het gesprek. Neem hierbij het ketendenken als uitgangspunt; waarbij sprake is van zowel de externe klant als de interne klant (collega’s).

Iedereen heeft in die keten een rol: wat is jouw toegevoegde waarde in het proces van klantwaardecreatie? Welke ideeën wil jij bijdragen: persoonlijk, als team of als afdeling?

* klant in de ruimste zin van het woord: dus ook cliënten, burgers, patiënten, leden, de maatschappij et cetera. 

de wendbare organisatie

ALL is uw waarderende en bedreven partner bij het volle wind in de zeilen krijgen en houden! Laten we het er eens over hebben met elkaar! Geef ons gerust vrijblijvend een seintje, wij spreken u graag.