Fusie- en overnamebegeleiding

Een harde confrontatie met de zachte kant van fusies en overnames

Fusies en overnames hebben meestal tot doel: synergie, groei, verhogen van de aandeelhouderswaarde en het versterken van de marktpositie. Ieder fusie en overname proces kent twee kanten: een harde en een zachte kant. De harde kant betreft de waardering, de cijfermatige, juridische en de bedrijfsmatige zaken; terwijl bij de zachte kant de mens, de onderlinge verbondenheid en de bedrijfscultuur centraal staan.

Volgens de specialisten op het gebied van overnames gaat het in het merendeel van de fusies fout aan de zachte kant. In plaats van meerwaarde leveren veel fusies en overnames minder waarde op. Professor Hans Schenk, hoogleraar economie aan de Universiteit Utrecht en kroonlid van de Sociaal-Economische Raad, is specialist in fusies en overnames. Volgens hem mislukken 65% tot 85% van de overnames.

Gebrek aan verbinding

De meest voorkomende redenen voor het mislukken van fusies en overnames die worden genoemd betreffen het gebrek aan verbinding, zoals:

 • weerstand tegen het integratieproces;
 • botsende bedrijfsculturen;
 • vertrek van de beste mensen;
 • klanten die zich niet meer herkennen in de nieuwe identiteit van de organisatie en hun heil elders zoeken.

Een fusie of overname is een proces van twee parallelle sporen. Het kan alleen slagen als vanaf het eerste begin ook aandacht uitgaat naar de zachte kanten en de daaraan gerelateerde risicofactoren onder de loep worden genomen door middel van een proces wat ALL ‘Human Due Diligence’ noemt. Hierin staat de mens, de mindset, de verbinding, de cultuur, het klimaat en de identiteit van de organisatie centraal. Fusie- en overnameprocessen zijn in hun kern verbindings- en leerprocessen, zowel op organisatie- als op persoonlijk gebied. Ze gaan vaak gepaard met grote veranderingen en roepen veel nieuwe Vragen op, bijvoorbeeld op het gebied van samenwerking, werkwijzen, processen, en procedures. Veel van deze verander- en leerprocessen vragen om professionele begeleiding. De ALL loodsen zijn specialisten in het begeleiden van de ‘zachte’ kant van fusies en overnames.

In onze visie kan pas sprake zijn van een succesvolle integratie als daadwerkelijk een gevoel van verbondenheid tot stand komt tussen de twee partners, waarbij het veranderingsproces zowel gedragen wordt door de medewerkers alsook het management van beide organisaties en ook eigen wordt gemaakt. Hierbij dient grote aandacht uit te gaan naar het scheppen van een gezamenlijke taal, het versterken van de samenwerking, gedeelde waarden en normen, engagement en het actief betrekken van het talent bij het concreet vormgeven aan de nieuwe organisatie- en werkprocessen. Daarvoor is Waarderend Actieleren© een uitstekende methode, aangezien het mes aan twee kanten snijdt: er wordt immers op effectieve wijze een probleem (de Vraag) opgelost, terwijl gelijktijdig een verbindingsproces plaatsvindt doordat diverse samengestelde actieleerteams werken aan de oplossing daarvan. Zo schept u door middel van een gemotiveerde inzet van het talent draagvlak voor verandering.

Human Due Diligence in het fusie en overname proces

Activiteiten die ALL samen met u kan verrichten:

 • Coaching en relatiebemiddeling van bestuur en management van beide fusie- of overnamepartners.
 • Helder krijgen van de huidige en de gewenste strategie, identiteit en cultuur van de organisatie.
 • Stellen van de juiste vragen, zodat bestuurders later niet voor vervelende verrassingen komen te staan.
 • Verrichten van ‘human due diligence’ ter voorkoming van ‘cultural misfit’.
 • Opstellen van een integratieplan op het gebied van samenwerking, cultuur en identiteit en het begeleiden van de uitvoering daarvan.
 • Loodsen van actieleerteams die vormgeven aan het fusieproces middels het proces van Waarderend Actieleren©.
 • Professioneel begeleiden van de interne communicatie.

Om optimaal resultaat te boeken, werken wij bij al onze activiteiten graag nauw samen met de andere betrokken zakenpartners van de opdrachtgever die gespecialiseerd zijn in de meer hardere/feitelijke kant van dit fusie- of overnameproces. Bijvoorbeeld: advocaten- en accountants kantoren, due diligence adviesbureau´s, zakenbankiers en private investeerders.

Wilt u geheel vrijblijvend eens met ons sparren over de zachte kant van een fusie of overname, neem dan geef ons dan een seintje  voor een goed gesprek. Vanzelfsprekend zijn geheimhouding en vertrouwelijkheid bij ons in goede handen.

Natuurlijk kunt u ons ook bellen: +31 (0)30 276 02 10