Take AIR

Onze geest, de mind, is het fundament waarop ons hele weten en beleven berust, zo ook het fundament voor action learning en persoonlijk leiderschap. Onze mind is ons operating system. Als ze niet ‘up to date’, ofwel niet ‘mind fit’ is, dan leidt dat tot stress en functioneringsproblemen.

Om optimaal te presteren, stress te verminderen en het welzijn te verhogen is het doorlopend vitaal houden van onze mind een voorwaarde. Daarom beoefenen veel topperformers, zoals sporters en executives, mindfulness. Bij de Google medewerkers is mindfulness het meest geliefde trainingsprogramma.

Dat het beoefenen van mindfulness een ieder grote voordelen biedt, staat wetenschappelijk vast. Niet alleen voor de performance, maar ook voor de gezondheid en het welzijn van de beoefenaar.

ALL maakt gebruik van de gelicenseerde Take AIR® methode die is ontwikkeld door InnerInnovation.world. Het is een unieke en krachtige methode gericht op innerlijke revitalisatie: Fit for Now – Fit for Future.

AIR staat voor Autonomy In Relatedness. Deze methode versterkt zowel de innerlijke autonomie, alsook de verbondenheid met de ander. Deze state of mind leidt tot een ‘ontspannen focus’ en is een voorwaarde om optimaal te kunnen functioneren.

Dankzij de Take AIR® methodiek leert men snel te schakelen naar deze ‘open state of mind’, en daarmee het innemen van de drivers seat. Hierdoor versterkt men zowel de controle over de eigen mind en het vermogen tot zelfreflectie en denken. Men zal ook sociaal-emotioneel intelligenter gaan functioneren en beter in staat zijn om de eigen emoties te managen. Door de AIR mindset te trainen verhoogt men de slagvaardigheid, wendbaarheid, creativiteit en het probleemoplossend vermogen; terwijl men de stress juist vermindert. Dit laatste komt ten goede van zowel het welzijn als de gezondheid.

Autonomy In Relatedness: bron van innerlijke motivatie

Volgens de gezaghebbende Self Determination Theory vormen Autonomy en Relatedness de fundamentele drijfveren die ieder mens eigen zijn. Door het vergroten van Autonomy In Relatedness creëert men niet alleen de optimaal functionerende state of mind, maar verhoogt men ook de motivatie.

High Tech – High Touch

De kracht van de Take AIR® methodiek is ondermeer gelegen in het toepassen van ‘biofeedback techniek’. Tijdens het oefenen meet een clip-sensor (aan de oorlel of de vinger), ieders hartslagvariatie-index. Deze geeft de trainee persoonlijk inzicht in de mate van ontspanning/relaxatie enerzijds en concentratie/stress anderzijds. Doordat men live feedback krijgt, wordt daadwerkelijk zichtbaar of men het goed doet. Mindfulness wordt zo concreet. Zo wordt het leerproces gestimuleerd en leert men ook veel sneller.

Een ander groot voordeel van Take AIR® is dat zij zich niet alleen richt op het versterken van de autonomie van de eigen mind, maar ook op het verbeteren van relaties met de ander.
Bovendien is deze methodiek vanwege haar fundamentele karakter adequaat te vertalen naar iedere vraag; zowel individueel als van organisaties. Take AIR® is niet alleen een middel om de mind zelf optimaal te laten functioneren, maar werkt ook als een booster voor action learning en voor het versterken van je persoonlijke leiderschapskwaliteiten.

 

footer_ALL