volle wind in de zeilen bij veranderingsprocessen

Stuur op drijfveren die ieder mens eigen zijn

Veranderen en presteren impliceert bewegen, in actie komen en leren. Is men wel gemotiveerd om te veranderen? Voldoet het veranderingsproces wel aan de bewéégredenen? Want veranderingsprocessen die geen ruimte scheppen voor wat de mens drijft, lopen vast op weerstand, demotivatie en fight-flight-freeze reacties. Ze leiden tot tegenwind, zandbanken en klippen; in plaats van volle wind in de zeilen.

Ieder mens is innerlijk, d.w.z. duurzaam gemotiveerd door de behoefte aan autonomie, verbondenheid en competentie (Self Determination Theory, Deci & Ryan). Deze drie innerlijke drijfveren van gedrag vormen een natuurlijke innerlijke bron van energie, gericht op aanpassing en groei. Het zijn een van de belangrijkste energiebronnen om volle wind in de zeilen te houden tijdens het veranderingsproces Door hierop te sturen komt eenieder in actie doordat de innerlijke energie voluit kan stromen in een veilig veranderklimaat. Het leidt tot persoonlijke groei, tot team- en organisatieontwikkeling. Het draagt bij aan bevlogenheid, betrokkenheid, initiatief, creativiteit en een positieve werkhouding. Hiernaast is het ruimte geven aan deze drijfveren van groot belang voor het reduceren van stress, en daarmee het psychologisch en fysiek welzijn c.q. de vitaliteit.

Kortom: het sturen op deze 3 drijfveren is cruciaal voor zowel het slagen van het veranderingsproces alsook het leveren van een optimale performance!

volle wind in de zeilen bij veranderingsprocessen

ALL is uw waarderende en bedreven partner bij het volle wind in de zeilen krijgen en houden! Laten we het er eens over hebben met elkaar! Geef ons gerust vrijblijvend een seintje, wij spreken u graag.