de wendbare organisatie

Ontwikkel een positieve oplossingsgerichte mindset

Bij het oplossen van problemen en verandervraagstukken wordt vaak veel nadruk gelegd op het langdurig analyseren van problemen, het kijken naar het verleden, veel rapporteren en praten, en focussen op wat niet goed gaat. In plaats van volle wind in de zeilen, actie en wendbaarheid, levert dit juist negatieve energie op. Bij Waarderend Actieleren© leggen we juist de nadruk op het ‘waarderend verkennen’ (Appreciative Inquiry, David Cooperrider): op wat wél goed gaat, op rolmodellen, op succesverhalen, op actie en kijken we naar de kansen en de gewenste toekomst. Ook in de communicatie staat het waarderende aspect centraal: positief, oplossingsgericht en verbindend. Een waarderende houding levert de broodnodige positieve veranderenergie op. Door Waarderend Actieleren© focust men zich op oplossingen in plaats van op problemen, ontwikkelen ze creatieve ideeën en actieplannen die men vanuit het gevoel van eigenaarschap ook daadwerkelijk willen gaan verwezenlijken.

‘Executives at companies that took the time and trouble to address mind-sets were four times more likely (than those that didn’t) to rate their change programs as at least successful.’ 

Bron: Beyond Performance 2.0, Scott Keller, Bill Schaninger 2019.

P.S. De positieve oplossingsgerichte aanpak betekent niet dat problemen onder het vloerkleed geschoven moeten worden. Integendeel! Oplossingsgerichtheid is immers per definitie pas mogelijk als er vraagstukken en problemen bij hun naam en toenaam genoemd zijn.

de wendbare organisatie

ALL is uw waarderende en bedreven partner bij het volle wind in de zeilen krijgen en houden! Laten we het er eens over hebben met elkaar! Geef ons gerust vrijblijvend een seintje, wij spreken u graag.