De Waarderend Actieleercyclus©

Waarderend Actieleren© is een cyclisch iteratief proces van denken, doen en reflecteren op waarderende wijze. D.w.z. verbindend, positief en oplossingsgericht: wat kan wel, wat gaat goed, wat zijn onze sterkten en kansen? Het is waarderen van dat wat is, van het aanwezige talent en van elkaar. Dit geeft energie en daarmee volle wind in de zeilen van uw veranderingsproces.

Uw Vraag

 • Uw Vraag staat centraal
 • Wat is het probleem, vraagstuk, gewenste verandering of ontwikkeling?
  (Het stellen van de juiste vraag voorkomt symptoombestrijding)

GEEFT RICHTING

 Verkennen

 • Wat gaat goed, wat zijn sterkten en kansen?
 • Hoe zijn we hier eerder mee omgegaan (delen van succesverhalen, waar kunnen wij van leren, welke andere positieve bronnen kunnen we raadplegen)

MAAKT ENERGIE LOS

Verbeelden

 • Hoe ziet de ideaalsituatie eruit als het Vraagstuk is opgelost?

DOET VERLANGEN

 Verenigen

 • Als we de drie voorgaande fasen verenigen, welke creatieve ideeën ontstaan om het Vraagstuk  op te lossen?

LEIDT TOT OPLOSSINGEN

Vormgeven

 • Hoe geven wij concreet vorm aan onze ideeën in een actieplan?

RESULTEERT IN EEN ROUTEKAART

Verwezenlijken

 • Daadkrachtig uitvoeren van het actieplan.

DOET JE DE BESTEMMING BEREIKEN

Valueren

 • Wat valt er te vieren en wat kan beter?

VERANKERT DE POSITIEVE OPLOSSINGSGERICHTE ENERGIE EN
MEN LEERT HOE HET NOG BETER KAN

footer_ALL