LAB Waarderend Leidinggeven

Aan u is de opdracht om resultaat te boeken en het beste uit het talent naar boven te halen en uw mensen in hun kracht te zetten; dat is de essentie van leiderschap. Aan u is de taak om mensen te boeien en te binden, goed met hen te communiceren, ze te motiveren, te coachen, ontwikkelgesprekken te voeren, het teamwork te bevorderen, draagvlak te scheppen voor verandering, en ze op het puntje van hun stoel te krijgen (eager). Zodat minder van uw kostbare tijd verloren gaat aan brandjes blussen en gedoemanagement. Dit intensieve leiderschapsontwikkelingsprogramma heeft tot doel uw impact als leider te vergroten door het ontwikkelen van een waarderende leiderschapsstijl en u daarvoor de juiste instrumenten aan te reiken.

Tijdens een driedaags Waarderend Actieleerlab leert u:

  • de filosofie en principes van het Waarderend Leidinggeven eigen te maken;
  • volle wind in de zeilen te krijgen door te sturen op de duurzame innerlijke drijfveren: autonomie, verbondenheid en competence;
  • een positieve oplossingsgerichte mindset binnen uw crew te stimuleren;
  • de POWER© principes van het Waarderend Communiceren toe te passen;
  • vastgelopen communicatiepatronen los te trekken d.m.v. de vier stappen van verbindend communiceren (Marshall Rosenberg) zodat het échte gesprek kan worden gevoerd;
  • de teamspirit, samenwerking en creativiteit in het team te versterken;
  • uw team als een soepele en effectieve zwerm wendbaarder te maken;
  • van de uitwisseling van kennis, praktijkervaring en expertise van de ALL-loodsen en collega leidinggevenden.

Duur van het lab: 3 dagen

Wilt u meer informatie over dit lab?  Geef ons dan een seintje.

Natuurlijk kunt u ons ook bellen: +31 (0)30 276 02 10

footer_ALL