LAB: Innerlijk Leiderschap

Krachtig leiderschap betekent het beste in de mens naar boven halen en sturen op de innerlijke drijfveren waarover ieder mens beschikt: op autonomie, verbondenheid en competentie. Zo krijg en houdt u volle wind in de zeilen en bereikt u uw bestemming. Het is hiervoor een voorwaarde dat u als leider ook het beste in u zélf naar boven weet te halen; dat u innerlijk leiderschap toont over uw mind en uw emoties (hoofd & hart).

Onze mind, is het fundament waarop ons hele functioneren berust.

Sterke leiders zijn goed verbonden met hun ware, authentieke zelf. Ze beschikken daarom zelfvertrouwen, zijn zelfverzekerd en willen van betekenis zijn (purpose). Het zijn autonome denkers die met een scherp ontspannen focus die innerlijke kracht tonen, ofwel POWER© tonen: Positief, Oplossingsgericht, Wederzijds, Emphatisch en Relatiegericht. Ze leren snel en bovenal zijn ze goed verbonden met hun medemensen. Omdat de sterke leider de eigen mind goed ‘in control’ heeft, ervaart hij of zij minder stress. Hierdoor is men beter in staat om de controle los te laten, te delegeren en ruimte te geven zodat men motiverend kan sturen op de behoefte aan autonomie. Omdat deze leider goed verbonden is met zich zelf, kan hij of zij zich op authentieke wijze verbinden met de ander; zodat men motiverend de medewerkers kan sturen op hun behoefte aan verbondenheid en zo de teamspirit en samenwerking versterken.

Een duurzame vitale high-performance organisatie is alleen mogelijk d.m.v. een
collectieve high performance mind.

Onze mind, is het fundament waarop ons hele functioneren berust. Het is het operating system van leiderschap. Een verbetering van het functioneren van uw mind impliceert een verbetering van alle functies!  Een duurzaam vitale high performance organisatie is alleen mogelijk d.m.v. een collectieve high performance mind. Daarom beoefenen veel topperformers, zoals sporters en executives, mindfulness. Zo is binnen Google de mindfulness training het meest geliefde interne trainingsprogramma; niet in de laatste plaats omdat chronische stress dodelijk is voor een topperformance. Dat het beoefenen van mindfulness eenieder grote voordelen biedt, staat wetenschappelijk vast. Niet alleen voor de performance, maar ook voor de fysieke gezondheid en het welzijn van de beoefenaar.

Om optimaal te presteren, stress te verminderen en het welzijn te verhogen is een vitale mind van cruciaal belang. Het Lab Innerlijk Leiderschap heeft tot hoofddoel het beste uit u zelf te halen door uw mind beter te laten functioneren. Omdat een verbetering van het functioneren van uw mind uw totale functioneren verbetert, heeft dit lab een grote reikwijdte van resultaatgebieden. Daarom beperken wij ons hieronder tot de belangrijkste.

Na het volgen van het lab bent u beter in staat:

 • uw eigen mind te managen en daaraan leiding te geven;
 • scherper te focussen en beter de aandacht te richten;
 • beter te verbinden met de mensen om u heen;
 • meer invloed uit te oefen;
 • het beste in anderen naar boven te halen en ruimte te geven;
 • te sturen op autonomie, verbondenheid en competence;
 • emoties te managen, gevoelens van stress te reduceren en uw welzijn te verbeteren;
 • de POWER© principes toe te passen
 • creatieve oplossingen te vinden;
 • uw persoonlijke wendbaarheid te vergroten;
 • energieker het werk en de collega’s tegemoet te treden.

Take AIR®: High Tech – High Touch

Tijdens het ‘Lab Innerlijk Leiderschap’ wordt ondermeer gebruik gemaakt van de unieke gelicenseerde Take AIR® biofeedback methode die is ontwikkeld door InnerInnovation.World. Het is een krachtige methode gericht op innerlijke revitalisatie: fit for now – fit for future. ‘AIR’ staat voor ‘Autonomy In Relatedness’. Deze methode versterkt zowel de innerlijke autonomie (hoofd), alsook de verbondenheid met de ander (hart). Deze AIR state of mind leidt tot een ‘ontspannen focus’ en is een voorwaarde om optimaal te kunnen functioneren, het bereiken van flow en werkplezier.

Dankzij de Take AIR® methodiek vergroot u de controle over de eigen mind en leert u sneller te schakelen naar een ‘high performance mind’. Hierdoor versterkt u uw vermogen tot zelfreflectie, uw denk- en verbindingsvermogen. U zal beter in staat zijn om uw eigen emoties te managen en sociaal-emotioneel intelligenter gaan functioneren.

“EQ has twice the power of IQ to predict performance. EQ is also a better predictor than employee skill, knowledge, or expertise.” – Gerald Mount

Door de AIR-mindset te trainen verhoogt u uw slagvaardigheid, wendbaarheid, creativiteit en uw probleemoplossend vermogen; terwijl de stress juist vermindert. Dit laatste komt ten goede van zowel uw welzijn en uw fysieke gezondheid, alsook uw effectiviteit als leidinggevende.

De kracht van de innovatieve Take AIR® methodiek is onder meer gelegen in het toepassen van biofeedback. Tijdens het oefenen meet een clip-sensor aan de vinger uw hartslagvariatie-index. Deze geeft u persoonlijk inzicht in de mate van ontspanning/relaxatie enerzijds en concentratie/stress anderzijds. Om optimaal te functioneren dienen deze twee in balans te zijn: een open mind met een ontspannen focus. Doordat men live feedback krijgt, wordt daadwerkelijk zichtbaar of men het goed doet. Mindfulness wordt zo concreet. Zo wordt het leerproces gestimuleerd en leert men ook veel sneller.

Duur van het lab: 3 dagen

Wilt u meer weten over dit lab, geef ons dan een seintje.

Natuurlijk kunt u ons ook bellen: +31 ‭643  106 608