Krijg en houd iedereen aan boord

Maak medewerkers eigenaar van het veranderingsproces; ofwel subject in plaats van object van verandering. Want mensen willen wel veranderen maar niet veranderd worden. Communiceer over het waarom en de betekenis van de verandering in relatie met een heldere missie, de strategische koers, de toekomstvisie en de ambities. Maak de relatie duidelijk tussen het veranderingsproces met de performance en resultaat. Ontwikkel een consistent veranderverhaal (storytelling). Kortom; krijg iedereen aan boord!

Communiceer ook over het veranderingsproces zelf, over de voortgang, resultaten, successen, vieringen, maar ook over hindernissen en over de nieuwe leerdoelen tijdens het veranderingsproces ontstaan.

Maak het persoonlijk en voer de dialoog: wat is ieders rol in het proces, wat is de betekenis daarvan voor hun werk?  Leer ze hoe ze algemene veranderdoelen kunnen vertalen en operationaliseren naar hun specifieke werksituatie en hun persoonlijke veranderdoelen. Betrek iedereen en communiceer doorlopend op planmatige wijze; zowel face tot face langs de lijn, alsook door de inzet van interne media.

Wees open en transparant, creëer urgentiegevoel, luister, stimuleer feedback en houd zo het veranderingsproces top of mind. Betrek met name de opinieleiders c.q. influencers en zet de ambassadeurs van verandering actief in bij het iedereen aan boord krijgen. Met écht gevoeld eigenaarschap krijgt u de volle wind in de zeilen!

de wendbare organisatie

ALL is uw waarderende en bedreven partner bij het volle wind in de zeilen krijgen en houden! Laten we het er eens over hebben met elkaar! Geef ons gerust vrijblijvend een seintje, wij spreken u graag.