Een unieke synthese

De door ALL ontwikkelde krachtige methode en filosofie van het Waarderend Actieleren©  is tot stand gekomen op basis van de ruim 65 jaar praktijkervaring die de beide grondleggers van deze methode, Wim Stroecken en Hans Vollenhoven, hebben opgedaan met ontwikkelings- en veranderprocessen in zowel de profit als non-profit sector.

Waarderend Actieleren© is zowel een filosofie, mindset alsook een methode om vraagstukken op te lossen, voor veranderings- en ontwikkelingsprocessen. Het is een unieke synthese van drie wetenschappelijke inzichten en methoden die sinds de jaren 80 wereldwijd in praktijk bewezen zijn:

  1. Appreciative Inquiry 1987 (David Cooperrider). Betreft het waarderende aspect: draagt bij aan positiviteit, oplossinggerichtheid en verbondenheid.
  2. Action Learning 1982 (Reg Revans) Betreft het actielerende aspect: draagt bij aan een wendbare en sterke organisatie.
  3. Self Determination Theory sinds midden jaren 80 (Edward Deci & Richard Ryan). Betreft het motiverende aspect de drie innerlijke drijfveren autonomie, verbondenheid en competentie die leiden tot actie: schept draagvlak, bevlogenheid, engagement en leidt duurzaam tot actie.

“In ieder het beste naar boven halen”

Doordat de waarderende, lerende en motiverende aspecten elkaar versterken, halen ze in ieder het beste naar boven. Omdat ‘het beste in ieder naar boven halen’ ook de essentie is van leiderschap, is Waarderend Actieleren© ook een krachtig instrument in handen van leidinggevenden en een essentieel onderdeel van leiderschapsontwikkeling.